— Vergoeding en Tarieven

Per 1 januari 2022 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het bekostigingssysteem van de GGZ en is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Met de invoering van het zorgprestatiemodel wordt er niet meer gewerkt met zorgproducten, maar wordt er gedeclareerd per consult, welke maandelijks gedeclareerd worden bij jouw zorgverzekeraar.

Voor 2023 heeft Psychologiepraktijk Claudia Stormink de meeste zorgverzekeraars een contract. Zie onderstaand voor een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars in 2023.

Wanneer vergoeding van je zorgverzekeraar (‘verzekerd product’)?

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar, je hebt hiermee recht op vergoeding indien er aan een aantal eisen wordt voldaan. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet je een verwijzing van de huisarts hebben. Daarnaast moeten je klachten voldoen aan de criteria van een psychische stoornis zoals vastgesteld volgens de DSM-V. We bekijken voorafgaand aan en tijdens de intake of je voor vergoeding in aanmerking komt. Indien gewenst, kun je hierover ook meer informatie krijgen bij de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).

Hoeveel vergoeding?

Bij gecontracteerde zorg: indien ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar, heb je recht op 100%  vergoeding (minus het verplichte eigen risico van 385 euro of hoger indien je hiervoor gekozen hebt). De factuur gaat dan rechtstreeks naar je verzekeraar.

Bij ongecontracteerde zorg: indien ik geen contract heb met jouw zorgverzekeraar, gaat de factuur naar jou. Je kunt deze factuur naderhand wel zelf indienen bij je zorgverzekeraar, zodat je een bepaald percentage vergoed krijgt (meestal ligt dit tussen de 60 en 80%). Dit percentage verschilt per zorgverzekeraar. Houd bij vergoeding rekening met het verplichte eigen risico van 385 euro (of hoger indien je hiervoor gekozen hebt).

Zie onderstaand de tarieven die bij ongecontracteerde zorg in rekening gebracht zullen worden. Voor meer informatie over contractvrij werken kun je terecht bij https://psychezwangerschap.nl/clienten/tarieven-en-verzekeraars/ en https://contractvrijepsycholoog.nl/over/

Afspraak annuleren?

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de afspraak. Dit kan telefonisch of per mail. Voor afspraken die binnen de 24 uur worden geannuleerd ben ik helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen, let op deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. De kosten voor afspraken die niet of te laat worden afgezegd bedragen 50 euro. 

Contracten zorgverzekeraars

Psychologiepraktijk Claudia Stormink heeft in 2023 met de volgende verzekeraars een contract afgesloten:

  • Menzis (Menzis zorgverzekeraar NV en Anderzorg)
  • DSW (DSW Zorgverzekeraar U.A, inTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar)
  • a.s.r./ Ditzo (ASR ziektekostenverzekeraar, DITZO)
  • Zilveren Kruis (Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V, Interpolis Zorgverzekeringen N.V, FBTO Zorgverzekeringen N.V, De Friesland Zorgverzekeraar N.V, Avéro Achmea, Pro Life zorgverzekeringen)
  • Coöperatie VGZ (Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZbewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC)
  • Eno Zorgverzekeraar N.V.
  • Caresq (Eucare, Aevitae)
  • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
  • ONVZ

tarierven ongecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk Claudia Stormink hanteert de tarieven van de NZA


Diagnostiek/intake:
45 minuten: € 142,31 euro
60 minuten: € 163,37 euro

Behandeling:
45 minuten: € 120,99
60 minuten: € 143,71.

Zie onderstaand een overzicht met de NZA tarieven. De intake valt ook onder diagnostiek en duurt in mijn praktijk meestal 75 minuten. Een behandelsessie duurt meestal 45-60 min. We spreken samen af hoeveel minuten we inplannen.

NZa-tarieven GZ-psycholoog 2022

NZa-tarieven gz-psycholoog (maximaal)
ConsulttypeDuur vanaf aantal minutenTarief
Diagnostiek*30101,78
Diagnostiek*45142,31
Diagnostiek*60163,37
Diagnostiek*75199,03
Diagnostiek*90244,07
Diagnostiek*120351,55
Behandeling**3085,16
Behandeling**45120,99
Behandeling**60143,71
Behandeling**75176,88
Behandeling**90216,11
Behandeling**120317,73
Intercollegiaal overleg kort***> 522,18
Intercollegiaal overleg lang***> 1567,62

* De intake valt ook onder diagnostiek. De intake duurt in mijn praktijk meestal 75 minuten.

** Een behandelsessie duurt meestal 45-60 min. We spreken samen af hoeveel minuten we inplannen.

*** Intercollegiaal overleg wordt in rekening gebracht, tenzij dit met de verwijzer is. Indien dit aan de orde is, wordt dit van te voren met je overlegd.

Verder goed om te weten:

De indirecte tijd die na een intake of behandelsessie nodig is, zoals voor het uitwerken van de intake, een behandelplan of behandelsessie, is reeds verrekend in deze vastgestelde prijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ik ga uit van het principe ‘planning is realisatie’: soms duurt een intake of behandelsessie iets korter, soms iets langer. Op de factuur staat de met elkaar ingeplande hoeveelheid tijd.

Scroll naar boven