— Praktijkinformatie

Psychologiepraktijk Claudia Stormink biedt kortdurende psychologische behandelingen (Generalistische Basis GGZ) voor volwassenen. Je kunt met diverse hulpvragen bij me terecht. Heb je de laatste tijd last van angst- of stemmingsklachten of traumagerelateerde klachten, neem dan gerust contact met me op.

In het bijzonder richt ik mij in mijn praktijk op het behandelen van psychische klachten rondom zwangerschap, bevalling en/ of ouderschap, maar ook indien er klachten zijn ontstaan in reactie op een nog onvervulde kinderwens en er dus sprake is van fertiliteitsproblemen.

aanmeldprocedure

Denk je dat ik iets voor je kan betekenen of heb je een vraag over mijn behandelaanbod, neem dan contact met me op. In een eerste telefonisch contact kunnen we eventueel samen een inschatting maken of mijn behandelaanbod past bij de hulpvraag die je hebt.

Na aanmelding vindt er een intake plaats. In de intakefase staan we stil bij je persoonlijke situatie, de klachten en het ontstaan ervan en je hulpvraag. Ook staan we stil bij de wensen en verwachtingen die je hebt ten aanzien van de behandeling. Samen zullen we kijken welke behandeling het beste aansluit bij je klachten en de hulpvraag die je hebt om zo tot een voorstel voor verdere behandeling te komen. Indien ik niet kan bieden wat je nodig hebt, zal ik dit ook met je bespreken en meedenken in een passend alternatief. Dat kan het geval zijn indien er bijvoorbeeld intensievere behandeling nodig lijkt of een andere therapievorm beter passend is. Met jouw toestemming zal ik een korte terugkoppeling geven aan de huisarts in de vorm van een intakeverslag.

De behandelingen die ik bied zijn kortdurend. We zullen de behandeling regelmatig evalueren om te kijken of de behandeling nog voldoende aansluit en we op de goede weg zijn. Indien gewenst of nodig kan je partner, kind of iemand anders uit je nabije omgeving betrokken worden bij de behandeling.

werkdagen en locatie

Cliëntcontacten vinden plaats op de maandag, woensdag en donderdag.

Cliëntcontact vindt alleen plaats op bovengenoemde dagen tussen 9:00 en 16:30. Op andere dagen of in de avond, nacht of weekenden ben ik niet bereikbaar. In geval van crisis kun je op deze momenten terecht bij de huisarts of huisartsenpost, die je desgewenst kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

waarneming tijdens afwezigheid

Tijdens mijn afwezigheid door ziekte of vakantie kun je, indien nodig, terecht bij een waarnemer. Waarneming wordt gedaan door collega Marion Stronks of door collega’s van Psyche en Zwangerschap.  

beroepscode en geheimhouding

Als Gezondheidszorgpsycholoog dien ik mij te houden aan de beroepscode voor psychologen. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen worden gesteld. Daarnaast heb ik mij als Gezondheidszorgpsycholoog te houden aan mijn beroepsgeheim. Binnen de wet BIG en binnen de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) is het medisch beroepsgeheim wettelijk geregeld. Ik sta als GZ-psycholoog BIG geregistreerd onder nummer 09919490325.

Het beroepsgeheim houdt in dat ik expliciet toestemming nodig heb van jou als cliënt om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. Alleen de verwijzer (vaak de huisarts) wordt, indien je hier toestemming voor geeft, in het begin en aan het einde van de behandeling op de hoogte geteld via een brief.

Per 1 januari 2017 dienen GGZ-zorgaanbieders een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te publiceren. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de praktijk beschreven. Psychologiepraktijk Claudia Stormink beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, dat in te zien is via deze link.

Klachten?

Ben je ontevreden over de behandeling, dan hoor ik dit uiteraard graag van je. Ik zal je klacht serieus nemen en wil graag samen met je zoeken naar een goede oplossing. Geef aan waar je ontevreden over bent of wat je liever anders ziet. Indien je liever verder gaat met een andere psycholoog, dan kan de huisarts je doorverwijzen naar een collega.

Ik ben aangesloten bij de NVGzP, de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. Via de NVGzP ben ik tevens aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling. Mochten we er onverhoopt toch niet samen uit komen dan kun je met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl. De klachtenregeling is hier te vinden.

Scroll naar boven